lagen.nu

Byggnadsentreprenad

Ingen har skrivit en beskrivning av "Byggnadsentreprenad" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (5)

MD 2006:32: I ett standardavtal avseende småhusentreprenad har villkor om att besiktning skall ske mot av entreprenören uppsatta standardutförande och toleranser och om att besiktningsmannen skall vara anställd...
NJA 1984 s. 115: Fråga huruvida indexklausul i entreprenadavtal om uppförande av enfamiljshus kunde anses oskälig.
NJA 1985 s. 397: Fråga om innebörden av en i avtal om byggnadsentreprenad intagen bestämmelse om garantitid dels i ett fall där Svenska teknologföreningens Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och...
NJA 1987 s. 716: Preskriptionstid för beställares fordran på grund av fel i byggnadsentreprenad har, när ej annan tidpunkt för fullgörandet av entreprenörens huvudförpliktelse än dagen för överlämnandet av byggnaden...
NJA 1992 s. 130: Fråga om byggnadsentreprenör gjort sig skyldig till sådan grov vårdslöshet som avses i 5 kap 8 § i Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader (AB 72).
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation