lagen.nu

Brott mot vapenlagen

Ingen har skrivit en beskrivning av "Brott mot vapenlagen" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1988 s. 657: Fråga huruvida brott mot vapenlagen var att anse som ringa brott.
RH 2018:16: Fråga om straffvärdebedömning av brott mot 9 kap. 2 § första stycket d vapenlagen (1996:67) bestående i olaga innehav av 279 patroner, varav de flesta var avsedda för militära automatvapen.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation