lagen.nu

Brott mot arbetsmiljölagen

Ingen har skrivit en beskrivning av "Brott mot arbetsmiljölagen" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

RH 1999:140: Fråga om vem som är skyldig att upprätta arbetsmiljöplan och om möjligheterna att delegera denna skyldighet till en konsult.
RH 2006:30: Straffbestämmelsen i 8 kap. 2 § 4 arbetsmiljölagen för den som utan giltigt skäl tar bort en skyddsanordning eller sätter den ur bruk har ansetts inte kunna medföra ansvar för en verkställande...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation