lagen.nu

Brandskada

Ingen har skrivit en beskrivning av "Brandskada" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1996 s. 118: Vid ombyggnad av en fastighet utförde arbetare anställda hos en underentreprenör bl a arbete med en skärbrännare varvid brandfarligt rivningsmaterial antändes. Omfattande brandskador uppkom i...
NJA 2011 s. 548: En bostadsrättsförening har reparerat en brandskadad lägenhet.Bostadsrättshavarenhar ansetts inte vara skyldig att ersätta föreningen för standardhöjning.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation