lagen.nu

Bröstarvingar

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Se Bröstarvinge

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Bröstarvingar finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation