lagen.nu

Bostadsförening

Ingen har skrivit en beskrivning av "Bostadsförening" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Bostadsförening finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1990 s. 412: Fråga om tillämpningen av 12 kap 65 § JB vid byte av andel i bostadsförening mot hyresrätt.
NJA 1995 s. 613: Fråga om överlåtelse av andel i bostadsförening mot särskild ersättning stred mot förbudet i 12 kap 65 § JB.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation