lagen.nu

Biotopskyddsområde

Ingen har skrivit en beskrivning av "Biotopskyddsområde" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Biotopskyddsområde finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2005:73: Dispens från biotopskydd ----- Att alléer omfattas av ett generellt biotopskydd har inte ansetts innebära att varje specifik allé därmed har utpekats som värdefull. Det är biotoptypen som sådan som...
MÖD 2006:47: Grannes talerätt mot beslut om återställningsåtgärder inom biotopskyddsområde-----En stenmur utgjorde gräns mellan två fastigheter och ansågs tillhöra båda fastigheterna varför talerätt förelåg för...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation