lagen.nu

Bilbältesförseelse

Ingen har skrivit en beskrivning av "Bilbältesförseelse" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

RH 2005:49: Fråga om kravet enligt 4 kap. 10 § första stycket trafikförordningen på att använda bilbälte vid färd på väg avser även fyrpunktsbälten i de fall då ett sådant bälte har monterats i en personbil som...
RH 2016:40: Undantagsbestämmelsen i 4 kap. 10 § punkten 2 trafikförordningen (1998:1276) har inte ansetts tillämplig när föraren av personbil glömt eller inte haft tillgång till särskild skyddsanordning för barn...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation