lagen.nu

Bilar

Ingen har skrivit en beskrivning av "Bilar" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Bilar finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

MD 2004:4: Ett bolag har i TV-reklam och i tidningsannonser vid marknadsföring av personbilar använt påståendena "En bil som renar luften från skadligt ozon" respektive "Städar luften". Påståendena har...
MD 2008:12: Återförsäljare av personbilar i södra Sverige har sinsemellan fastställt försäljningspriser och rabatter på nya personbilar, delat upp marknaden avseende försäljning av nya personbilar samt...
MD 2010:8: Ett bolag har i en annonskampanj för en personbil använt påståendet "säkrast i världen". Påståendet har såsom obestyrkt ansetts vilseledande och otillbörligt enligt 8 och 10 §§ marknadsföringslagen....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation