lagen.nu

Betesmark

Ingen har skrivit en beskrivning av "Betesmark" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Betesmark finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

MÖD 2005:49: Dispens från biotopskyddsbestämmelser-----Fråga om en stenmur omfattas av biotopskyddsbestämmelserna eller inte, främst med hänsyn till om marken den är belägen på är att anse som jordbruksmark eller...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation