lagen.nu

Betald ledighet

Ingen har skrivit en beskrivning av "Betald ledighet" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

AD 2014 nr 64: En arbetstagare har varit facklig förtroendeman och skyddsombud med uppdrag enbart som skyddsombud.Fråga om kollektivavtalsparterna har särreglerat frågan om grundutbildning i arbetsmiljöfrågor för...
AD 2016 nr 75: En arbetstagarorganisation genomförde en utbildning i form av en tvådagars lagbaskonferens. Vid konferensen deltog ett antal lagbasar, anställda hos två bolag, som var utsedda fackliga förtroendemän....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation