lagen.nu

Beslut

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Beslut är det sätt på vilket rätten avgör saken, när det inte sker genom dom enligt 17 kap. 1 RB eller 30 kap.1 § RB.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Beslut finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MIG 2008:40: Sökandens skyddsbehov har prövats mot hemlandet eftersom det inte har ifrågasatts att han varit medborgare i detta land. Vidare har sökanden vistats i ett annat land under de närmaste tretton åren...
NJA 1991 s. 475: En skriftlig anvisning av domstol om att en planerad huvudförhandling i brottmål skulle avse endast vissa tilltalade har med anledning av besvärstalan av en annan tilltalad i målet ansetts utgöra ett...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation