lagen.nu

Berusning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Berusning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Berusning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 2000 s. 150: En bilförare med hög alkoholkoncentration i blodet har kört av vägen och skadat sig allvarligt. Orsaken till olyckan har inte kunnat klarläggas men omständigheterna har varit sådana att det har...
NJA 2001 s. 899: Fängelseförbudet i 30 kap. 6 § brottsbalken har ansetts omfatta ett icke självförvållat tillfälligt psykotiskt tillstånd, utlöst av alkoholberusning.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation