lagen.nu

Benefika förvärv

Ingen har skrivit en beskrivning av "Benefika förvärv" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

HFD 2016 ref. 20: Aktier som förvärvas genom gåva blir inte kvalificerade andelar hos gåvotagaren enbart på den grunden att de var kvalificerade hos givaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.
HFD 2017 ref. 38: Fråga om förvärv av aktier utan ersättning ska leda till att förvärvaren inkomstbeskattas eller om förvärvet ska betraktas som en skattefri gåva (I-III). Förhandsbesked om inkomstskatt.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation