lagen.nu

Benefik

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Utan vederlag.

Exempelvis är gåva en benefik rättshandling.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation