lagen.nu

Bemyndigande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Bemyndigande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Bemyndigande finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2009:35: Strandskyddsdispens ----- Länsstyrelsen hade med stöd av 7 kap. 17 § andra stycket miljöbalken beslutat att kravet på strandskyddsdispens inte gällde inom ett område för byggnader som utgör...
MÖD 2011:9: Kommunal föreskrift om bl.a. förbud mot eldning av hushållsavfall och visst annat material-----En kommun hade med stöd av en lokal föreskrift förbjudit en verksamhetsutövare att elda vissa slag av...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation