lagen.nu

Avvisande av fullföljd talan

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avvisande av fullföljd talan" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 2005 s. 291: Fråga om hovrätt varit skyldig att ta upp utvisningsfråga till prövning trots att de i överklagandet framställda yrkandena avvisats på grund av nöjdförklaring och ett yrkande angående utvisningen...
RH 1993:123: Kronofogdemyndigheten har avvisat ett överklagande av myndighetens beslut om utmätning av överskjutande skatt såsom för sent inkommet. Hovrätten har undanröjt avvisningsbeslutet och omedelbart prövat...
RH 1993:131: En kronofogdemyndighet är inte behörig att avvisa ett överklagande på annan grund än att överklagandet har gjorts för sent.
RH 1994:55: Kronofogdemyndigheten meddelade utslag i enlighet med en ansökan om betalningsföreläggande. Sedan sökanden överklagat utslaget och yrkat att detta skulle undanröjas har hovrätten avvisat besvären,...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation