lagen.nu

Avvikelse

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avvikelse" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Avvikelse finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2011:14: Fastighetsbestämning avseende hävd och överenskommelse enligt 18 § JP-----Överenskommelse mellan grannar för femtio år sedan om fastighetsgräns åberopades i mål om fastighetsbestämning. Gränsen hade...
MÖD 2012:43: Bygglov för ombyggnad av enbostadshus ----- Byggnadsnämnden har beviljat bygglov för ombyggnad (utökning av area) av ett enbostadshus och därvid anfört att gällande detaljplan som är från 1957 är...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation