lagen.nu

Avverkningsrätt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avverkningsrätt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Avverkningsrätt finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1981 s. 351: Innehavare av rätt att avverka skog vägrades sådant tillstånd till skogsavverkning som fordrades enligt ett av länsstyrelse meddelat landskapsskyddsförordnande. Fråga huruvida detta föranlett att...
NJA 1983 s. 299: Vid gåva av fast egendom har givaren förbehållit sig viss avverkningsrätt till på fastigheten rotstående skog. Fråga vid bestämmande av gåvoskatt till vilket värde avverkningsrätten bör upptas.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation