lagen.nu

Avvattning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avvattning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2000:59: Markavvattningsförrättning-----En överenskommelse om ersättning mellan Naturvårdsverket och de klagande hindrar inte att ett förrättningsbeslut kan överprövas. Naturvårdsverkets fastighet vid...
MÖD 2011:50: Ansökan om tillstånd till hamnverksamhet m.m. ----- Miljödomstolen hade bland annat lämnat hamnbolaget tillstånd och dispens till dumpning av muddermassor i Natura 2000-området Pukaviksbukten....
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation