lagen.nu

Avtalsvillkor oskäliga i konsumentförhållanden

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avtalsvillkor oskäliga i konsumentförhållanden" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (3)

MD 2009:30: Tidsbegränsade avtal avseende ditigal-TV-abonnemang till konsumenter har innefattat villkor som inneburit att om uppsägning inte sker inom viss tid så förlängs avtalet automatiskt på viss tid eller...
MD 2009:34: Ett bolag har tillämpat avtalsvillkor rörande särskild avgift för konsumentkrediter som inneburit att bolaget istället för ränta tagit ut avgift som täckt bolagets kostnader samt genererat det dess...
MD 2009:35: Ett bolag har i avtal med konsumenter avseende abonnemang på bredband och telefoni använt avtalsvillkor som inneburit att bolaget under löpande avtalstid har haft rätt att dels omedelbart höja priset...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation