lagen.nu

Avtalsrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Det rättsområde som behandlar frågor om avtals ingående, innehåll, giltighet, m.m.

Avtalsrätt är den centrala delen i Förmögenhetsrätt, och kan delas upp i allmän avtalsrätt om ingående, ogiltighet, fullmakt etc. i allmänhet, samt speciell avtalsrätt (eller kontraktsrätt) om specialiserade typer av avtal (köp, kreditavtal, försäkringsavtal, uppdragsavtal etc). Avtal som rör anställning betraktas traditionellt som ett separat rättsområde (arbetsrätt).

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Avtalsrätt finns beskrivet i svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation