lagen.nu

Avskedande (18-20 §§)

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avskedande (18-20 §§)" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (7)

AD 1993 nr 12: Fråga om ett rederi haft rätt att avskeda två befälhavare och två överstyrmän som påstås ha planerat och vidtagit förberedelser för etablerandet av en med rederiet konkurrerande verksamhet.
AD 1993 nr 122: Fråga huruvida en -I: e stiftsjägmästare efter beslut av stiftsstyrelsen fått sitt anställningsförhållande i så väsentlig grad försämrat att han därigenom fick anses avskedad.
AD 1993 nr 142: Avskedande av maskinförare på grund av illojal konkurrens bestående i
AD 1993 nr 160: En arbetsgivare omplacerade en arbetstagare till nya arbetsuppgifter. Arbetsgivaren hade uppfattningen att arbetstagaren var skyldig att utföra de nya uppgifterna. Arbetstagaren och hans organisation...
AD 1993 nr 18: Fråga huruvida det funnits grund för att avskeda eller säga upp en frisör som för egen del utfört klippningar på sin fritid. I målet åberopar arbetsgivarsidan bl.a. bestämmelserna i § 12 e) i...
AD 1993 nr 19: En barnmorska förordnades som avdelningsföreståndare och basenhetschef vid en mödravårdscentral. Sedan hälso- och sjukvårdslagen ändrats så att det vid en enhet för diagnostik eller vård och...
AD 1993 nr 65: En kassörska anställd i en livsmedelsbutik har avskedats efter att hon utsatts
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation