lagen.nu

Avsked

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avsked" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Avsked finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1982 s. 143: Försök till olaga tvång som är grovt? 4 kap 4 och 10 §§ BrB. - Tillika fråga om tillämpning av 33 kap 9 § BrB.
NJA 1982 s. 198: Utländsk medborgare som vistats i Sverige i 15 år och sedan sex år var innehavare av tjänst som lärare har fällts till ansvar för koppleri, misshandel och olaga hot. Vid tiden för lagföringen var...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation