lagen.nu

Avsöndring

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avsöndring" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

MÖD 2012:6: Fastighetsbestämning ----- Fråga var om vattenområde utanför stranden tillhörde avsöndrad fastighet. Hovrätten konstaterade att utgångspunkten för bedömningen om så var fallet ska enligt 17 § JP tas...
NJA 1984 s. 391: Servitutsrättigheter innefattande bl a rätt till fångskog och vedbrand till husbehov, som vid avsöndring 1872 tillagts en torplägenhet, på vilken befintligt bostadshus numera används endast för...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation