lagen.nu

Avräkning av tid för frihetsberövande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avräkning av tid för frihetsberövande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (8)

NJA 1989 s. 12: Avräkning av anhållandetid från ådömda dagsböter. 33 kap 5 § 3 st BrB.
NJA 1996 s. 132: Fråga om tillämpning av 33 kap 5 § BrB.
RH 1994:13: Hovrätten har, med upphävande av tingsrättens förordnande om utvisning, dömt NN till fängelse tio månader för förmögenhetsbrott. Straffet avsåg även ett brott för vilket NN tidigare ådömts villkorlig...
RH 1994:130: Fråga om avräkning av tid för frihetsberövande då skyddstillsyn undanröjs och påföljden bestäms till fängelse.
RH 1999:69: En person hade under samma tid varit frihetsberövad såväl i mål i hovrätt som i mål i tingsrätt. Tingsrätten, som meddelade dom först av de båda domstolarna, har i sin dom avräknat tiden för...
RH 2000:49: Tilltalad har av tingsrätt dömts till skyddstillsyn med särskild behandlingsplan, varvid förordnats att den tilltalade skulle vara omhändertagen enligt 28 kap. 6 b § brottsbalken. Sedan åklagaren...
RH 2011:8: När en person som varit frihetsberövad under beaktansvärd tid döms till samhällstjänst, bör alternativstraffet bestämmas enligt straffvärdet men antalet timmar samhällstjänst med beaktande av tiden...
RH 2014:23: Hovrätten har med stöd av 33 kap. 6 § tredje stycket brottsbalkenförordnatatt en bötespåföljd ska anses helt verkställd genom frihetsberövande trots att en sådan avräkning inneburit endast en...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation