lagen.nu

Avlopp

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avlopp" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Avlopp finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (1)

MÖD 2011:28: Förbud mot utsläpp av avloppsvatten-----Ägare till fritidshus på ofri grund förbjöds släppa ut avloppsvatten från bristfällig enskild avloppsanläggning. Han ansågs ansvarig oavsett äganderätt eller...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation