lagen.nu

Avkomling

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

En persons biologiska eller adopterade barn.

Att adoptivbarn likställs med biologiska barn framgår av 4 kap. 8 § föräldrabalken.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Avkomling finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation