lagen.nu

Avkodningsutrustning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avkodningsutrustning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (4)

MD 2004:17: Vissa s.k. tomma kort och programmerare till dessa har ansetts utgöra sådan avkodningsutrustning som enligt lag inte får överlåtas i Sverige till följd varav marknadsföringen av korten har ansetts...
MD 2009:10: En s.k. cardsplitter av visst angivet märke har ansetts vara en nödvändig del av den avkodningsenhet som medger abonnenter av kodade TV-sändningar att utan godkännande av tjänsteleverantören...
NJA 2000 s. 325: Fråga om uppskattning av ren förmögenhetsskada.
NJA 2013 s. 966: Beräkningen av skälig ersättning enligt lagen (2000:171) om förbud beträffande viss avkodningsutrustning ska grunda sig på den tid under vilken det olovliga utnyttjandet har ägt rum och på den avgift...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation