lagen.nu

Avkastningsskatt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avkastningsskatt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

HFD 2017 ref. 9: Det har ansetts förenligt med EU-rätten att ta ut kupongskatt på utdelning till en utländsk pensionsfond samtidigt som motsvarande svenska subjekt är skyldiga att betala avkastningsskatt. Den...
RÅ 2004 ref. 30: Pensionsstiftelses skuld avseende gottgörelse till arbetsgivare skall avräknas vid bestämmande av underlag för avkastningsskatt. Taxering till avkastningsskatt 1995.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation