lagen.nu

Avisering

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avisering" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

MD 2009:39: I sin marknadsföring av konsumentkrediter har en bank, som huvudsakligen är en Internetbank, använt sig av formuleringar som "inga avgifter" och "utan dolda avgifter". Enligt ett villkor i...
NJA 2002 s. 412: Aviserande bank i ett rembursförhållande, vilken erhållit rembursbeloppet från öppnande/bekräftande bank, har ansetts inte därmed ådraga sig någon betalningsskyldighet gentemot beneficienten.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation