lagen.nu

Avflyttningsåläggande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avflyttningsåläggande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

RH 2016:13: Hyresnämndsmål. Hyresgästen hade under renovering av prövningslägenheten flyttat till en evakueringslägenhet. Hyresgästen återvände inte till prövningslägenheten vid tidpunkten för återflytt och...
RH 2016:19: Hyresnämndsmål. Fråga om förutsättningarna för att med stöd av 13 a § lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder ålägga en hyresgäst att flytta från lägenheten när hyresgästen påstår att...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation