lagen.nu

Avfallsskatt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avfallsskatt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Avfallsskatt finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

HFD 2016 ref. 88: En avfallsanläggning var indelad i olika områden med olika verksamheter vilka bedrevs med stöd av separata miljötillstånd. Varje delområde har ansetts utgöra en egen avfallsanläggning vid...
RÅ 2001 ref. 30: Fråga om skattskyldighet enligt lagen (1999:673) om skatt på avfall uppkommer för material i kompost om behandlingen pågår under längre tid än tre år. Förhandsbesked.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation