lagen.nu

Avfallsförbränning

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avfallsförbränning" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Avfallsförbränning finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (1)

MÖD 2006:55: Tillstånd att driva anläggning för tillverkning av lättklinker samt förbränning av farligt avfall-----Regleringen av samförbränningsanläggningar, både i EG-direktivet och i den svenska föreskriften,...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation