lagen.nu

Avbetalningsköp

Ingen har skrivit en beskrivning av "Avbetalningsköp" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Avbetalningsköp finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 1986 s. 350: En person som köpt en bil på avbetalning med äganderättsförbehåll och sålt den vidare innan den betalts helt har, i visst fall, dömts för bedrägeri mot köparen.
NJA 1989 s. 546: Fråga om tillämpning av 4 § 2 st räntelagen på fordran på grund av proprieborgen för avbetalningsköp.
NJA 2007 s. 501: Ansökan mot gäldenär om verkställighet av exekutionstitel som grundats på avtal om kreditköp av vara med återtagandeförbehåll har inte utgjort hinder mot att kreditgivaren, när denne inte fått full...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation