lagen.nu

Aval

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett borgensåtagande till säkerhet för betalning av check eller växel.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Aval finns beskrivet i svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (2)

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation