lagen.nu

Av

Ingen har skrivit en beskrivning av "Av" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (1)

AD 2016 nr 47: Fråga om skäl för avskedande eller i vart fall saklig grund föruppsägning förelegat. Tvisten rör huvudsakligen om det är visat en arbetstagare vid sex tillfälle har levererat dubbla leveranser av öl...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation