lagen.nu

Auktorisation

Ingen har skrivit en beskrivning av "Auktorisation" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Auktorisation finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (5)

MD 2006:10: Vid marknadsföring av tjänster innefattande installation och service av antenner och kabel-TV, har ett bolag hänvisat till en bransch- auktorisation, som meddelas av en branschförening. Då bolaget...
MD 2013:10: Ett bolag som tillhandahåller turistinformationstjänster från mopedbilar har påstått sig vara en auktoriserad turistbyrå och har därvid använt sig av ett visst kännetecken för auktoriserade...
MD 2013:3: Fråga om ett bolags användande av en logotyp inneburit en risk för förväxling med en annan näringsidkares påstått kända logotyp i strid mot 10 § MFL och om bolagets påstående om auktorisation kan...
MÖD 2010:16: Säkerhetens storlek vid auktorisation av bilskrotare----- Miljööverdomstolen prövade enligt vilka grunder säkerheten ska beräknas samt hur stor säkerhet som ska ställas för bilskrotningsverksamhet.
RÅ 1995 ref. 16: En auktoriserad bilskrotare hade vidaresålt en för skrotning mottagen personbil trots att han utfärdat ett skrotningsintyg för bilen. Auktorisationen som bilskrotare har återkallats.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation