lagen.nu

Auktion

Ingen har skrivit en beskrivning av "Auktion" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Auktion finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

NJA 1982 s. 863: Fråga i mål angående bedrägeribrott om skada uppkommit vid fullgörande av avtal.
NJA 1983 s. 865: Kommun sålde på auktion fastighet med 50-årig villabyggnad. I annonsen om auktionen angavs att huset var "nyrenoverat och moderniserat" ett par år före försäljningen. Renoveringen och moderniseringen...
NJA 2016 s. 1195: Vid en internetauktion har inga särskilda försäljningsvillkor utöver lägsta pris angetts. Avtal har ansetts uppkomma med den som lämnat högsta budet genom att den av säljaren angivna sluttiden för...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation