lagen.nu

Asylsökande

Ingen har skrivit en beskrivning av "Asylsökande" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Asylsökande finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

MIG 2006:2: I ett mål om uppehållstillstånd, där en utlänning åberopar skyddsbehov och fråga om utvisning aktualiseras, gäller presumtionen att utlänningen har rätt till bistånd av ett offentligt biträde....
MIG 2010:7: När ett avlägsnandebeslut har preskriberats och utlänningen därefter ansöker om asyl på nytt och åberopar skyddsskäl gäller presumtionen att utlänningen har rätt till bistånd av ett offentligt...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation