lagen.nu

Asylansökan

Ingen har skrivit en beskrivning av "Asylansökan" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (2)

MIG 2012:16: Dublinförordningen ska tolkas så att ett återkallande av en asylansökan i den mening som avses i artikel 2 c i förordningen, som sker innan den medlemsstat som är ansvarig för prövningen av ansökan...
MIG 2015:19: En ansökan om uppehållstillstånd på grund av skyddsskäl får inte prövas av en migrationsdomstol som första instans utom när detta är särskilt föreskrivet.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation