lagen.nu

Associationsrätt

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Frågor kring associationer (bolag och föreningar), dess bildande, rättshandlingsförmåga, styrning och avvecklande.

En association är en sammanslutning som har medlemmar eller delägare. En association kan vara en självständig juridisk person, men det är inte nödvändigt (enkla bolag). En stiftelse eller enskild firma räknas däremot inte som en association, eftersom de inte har medlemmar eller delägare.

Viktiga frågor inom associationsrätten är vem som har rätt att föra associationens talan och sluta avtal för dess räkning, hur bestämmandet i associationen ska gå till, och vem som ansvarar för associationens skulder i händelse av konkurs.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Associationsrätt finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

RH 2012:33: En längre tids passivitet har medfört att rätten gått förlorad att klandra beslut fattade på årsmöte i en ideell förening.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation