lagen.nu

Arvsskifte

Ingen har skrivit en beskrivning av "Arvsskifte" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Arvsskifte finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (2)

NJA 1981 s. 548: Dödsbodelägares klandertalan mot bodelning och arvskifte som förrättats av boutredningsman riktas enligt stämningsansökningen mot dödsboet, företrätt av boutredningsmannen. Först genom en efter...
NJA 2014 s. 107: Preskription av en huvudfordran omfattar också fordran på grund av borgen, även när gäldenären har avlidit innan huvudfordringen preskriberades.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation