lagen.nu

Arvslott

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Arvslotten är det som tillfaller en arvinge efter arvlåtarens död.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Arvslott finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation