lagen.nu

Arvlåtare

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Den avlidne; den som arv ska utgå efter.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Arvlåtare finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (1)

NJA 1988 s. 594: Av arvlåtare i testamente utsedd testamentsexekutor har förordnats till boutredningsman trots att efterarvingar till arvlåtarens tidigare avlidna make motsatt sig detta. 19 kap 3 § ÄB.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation