lagen.nu

Artskyddsbrott

Ingen har skrivit en beskrivning av "Artskyddsbrott" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (1)

Rättsfall med detta begrepp (4)

NJA 2012 s. 281: Artskyddsbrott avseende en uppstoppad duvhök. Ringa fall?
NJA 2016 s. 680: Artskyddsbrott. En person har åtalats för att han salufört skinn av prärievarg (canislatrans) under förespegling att det var exemplar av varg (canislupus). Varg är, i motsats till prärievarg, en...
RH 2014:19: I ett mål om artskyddsbrott har hovrätten funnit att brottet, mot bakgrund av bl.a. det intresse som är avsett att skyddas genom straffbestämmelsen och det förhållandet att gärningen skett i...
RH 2015:51: Artskyddsbrott avseende huggormar? Även fråga om straffrättsvillfarelse.
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation