lagen.nu

Artistskatt

Ingen har skrivit en beskrivning av "Artistskatt" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Externa länkar

Begreppet Artistskatt finns beskrivet i svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (3)

HFD 2016 ref. 23: Ersättning enligt sponsorsavtal för att en idrottsman exponerar ett företags varumärke vid tävlingar har ansetts utgöra sådan ersättning för idrottslig verksamhet som är skattepliktig enligt lagen om...
HFD 2016 ref. 57: En ändring i kommentarerna till OECD:s modellavtal som inneburit att tillämpningsområdet för artikel 17 i avtalet utvidgats har inte beaktats vid tolkningen av ett dessförinnan ingånget skatteavtal.
RÅ 2002 ref. 89: Ett utländskt bolag utan fast driftställe i Sverige har anordnat föreställningar (Holiday on Ice) här i landet. Skatt har betalats enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation