lagen.nu

Artikel 82 i EG-fördraget

Ingen har skrivit en beskrivning av "Artikel 82 i EG-fördraget" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (3)

MD 2005:27: Överklagande av Konkurrensverkets beslut, där verket förklarat att en tillämpning av ett bomsystem med angöringsavgifter för busstrafiken på Arlanda flygplats utan differentiering mellan olika...
MD 2005:29: En talan om påstått missbruk av dominerande ställning genom s.k. mixed bundling, bestående i att ett teleföretag erbjudit sina privatkunder en prisreduktion på fast telefoni under viss period...
MD 2007:14: En talan om påstått missbruk av dominerande ställning genom underprissättning och kombinationsförsäljning har lämnats utan bifall då den i målet relevanta produktmarknaden inte med tillräcklig grad...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation