lagen.nu

Artikel 81

Ingen har skrivit en beskrivning av "Artikel 81" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Rättsfall med detta begrepp (3)

MD 2005:25: Överklagande av Konkurrensverkets beslut, där verket förklarat att Förbundets rekommendation om att inte offerera eller träffa avtal om storleken på den ersättning som skall tillkomma...
MD 2005:5: Överklagande av ett beslut av Konkurrensverket att inte bevilja undantag samt åläggande att upphöra med tillhandahållandet av en prislista över alla frekventa artiklar inom en bransch. Överklagandet...
MD 2007:23: Överklagande av Stockholms tingsrätts dom, avseende yrkande om att bolaget respektive föreningen skall förpliktigas utge konkurrensskadeavgift på grund av påstådd överträdelse av förbudet mot...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation