lagen.nu

Art- och habitatdirektivet

Ingen har skrivit en beskrivning av "Art- och habitatdirektivet" än. Vill du göra det? Skriv gärna ett förslag!

Legaldefinitioner (2)

Rättsfall med detta begrepp (3)

HFD 2016 ref. 89: Fråga om förutsättningar för licensjakt efter varg.
HFD 2018 ref. 7: Fråga om förutsättningar för skyddsjakt efter järv.
NJA 2013 s. 613: Om en sökande begär tillstånd till en verksamhet som kan påverka ett Natura 2000-område, ska domstolen göra en samlad bedömning som uppfyller unionsrättens krav på fullständighet, exakthet och...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation